KÖNNYÍTENEK A HIVATÁSOS GÉPJÁRMŰVEZETŐK MUNKÁJÁN- ITT VANNAK A KONKRÉTUMOK! A FŐNÖKÖD TOPORZÉKOL!

Elfogadta a Tanács a mobilitási csomagot, a szabályozás véglegesítése az Európai Parlamentre vár
A Tanács az alábbi sajtóközleményt adta ki a döntésről, értékelésük nem egyezik az MKFE véleményével.
A Tanács 2020. április 7-én elfogadta az uniós közúti szállítási ágazat reformját célzó új szabályokat. A mobilitási csomag néven ismert reformmal a jogalkotó javítja a járművezetők munkakörülményeit, különleges szabályokat állapít meg a nemzetközi szállítást végző járművezetők kiküldetésére, és aktualizálja az árufuvarozási piachoz való hozzáférésre vonatkozó rendelkezéseket. Az új szabályoknak köszönhetően egyúttal hatékonyabbá válik a végrehajtás is. A Tanács elnöksége és az Európai Parlament 2019. december 11-én jutottak ideiglenes megállapodásra a jogszabályról. Az Állandó Képviselők Bizottsága 2019. december 20-án jóváhagyta a jogszabály szövegét, a Tanács pedig ezt követően 2020. február 20-án megerősítette a politikai megállapodást.

Az új szabályok arra hivatottak, hogy egyensúlyt alakítsanak ki két elem között: jobb szociális és munkakörülményeket teremtsenek a gépjárművezetők számára, ezzel párhuzamosan ugyanakkor biztosítsák a fuvarozóknak a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás szabadságát. Emellett hozzájárulnak a közúti közlekedésbiztonság javításához is. A szabályok ezenfelül egyértelművé teszik az ágazatnak a korábbi, félreértelmezhető rendelkezéseket, véget vetve ezzel annak a gyakorlatnak, hogy a tagállamok nem egyformán alkalmazzák az előírásokat.A csomagot a következő jogszabályok alkotják: a közúti árufuvarozási piachoz és a közúti árufuvarozói vagy személyszállítói szakmához való hozzáférést szabályozó rendelet; a járművezetők maximális munkaidejéről és minimális pihenőidejéről, valamint a menetíró készülékkel történő helymeghatározásról szóló rendelet; továbbá a végrehajtási követelményeket felülvizsgáló és a járművezetők kiküldetésére vonatkozó szabályokat megállapító irányelv.

A KONKRÉT DÖNTÉSEK:
Kabotázs
A járművezetők kiküldetésére, a fuvarozó saját országán kívül végzett szállítási műveletekre vonatkozó rendszer változatlan marad, eszerint 7 napon belül legfeljebb 3 szállítási művelet, úgynevezett kabotázs végezhető. A szisztematikus kabotázs megelőzése érdekében a javaslat 4 napos várakozási időszakot vezet be, és csak ezt követően lehet ugyanazon ország területén belül ugyanazon járművel szállítást végezni.

Kiküldetés
Az új szabályok a járművezetők kiküldetésével összefüggésben egyebek mellett meghatározzák, hogy a hivatásos gépjárművezetők miként részesülhetnek az „ugyanazon helyen elvégzett ugyanolyan munkáért ugyanolyan bért kell fizetni” elv előnyeiből.

Kötelező hazatérés
A szabályok előírják, hogy a nemzetközi szállításban részt vevő teherautóknak legalább nyolchetente egyszer vissza kell térniük a vállalat operatív központjába. Ez a gyakoriság biztosítja, hogy a járművezetők második négyhetes munkaciklusuk végén a járművel együtt hazatérjenek.

Pihenőidő
A járművezetők maximális munkaidejére és minimális pihenőidejére vonatkozóan bizonyos rugalmasságot vezetnek be; a nemzetközi árufuvarozásban részt vevő járművezetők ezentúl több időt tölthetnek otthon, munkarendjüktől függően három- vagy négyhetente hazatérhetnek.

Az új szabályok szerint legalább 45 óra a rendszeres heti pihenőidő, amit a járművön kívül kell tölteni. Ha a járművezető ezt a pihenőidőt az otthonától távol tölti, szállását a munkáltatónak kell fizetnie. Noha a rendszeres heti pihenőidőt nem lehet parkolókban tölteni, az unió ösztönözni fogja biztonságos és védett parkolóterületek kiépítését és használatát – rögzítették.

Következő lépések

Az írásbeli eljárás keretében megtartott április 7-i szavazás alkalmával a Tanács elfogadta az első olvasatban kialakított álláspontját. Most az Európai Parlamenten a sor, hogy második olvasatban elfogadja a jogszabályt, mielőtt azt kihirdethetik a Hivatalos Lapban. A két rendelet a kihirdetést követő 20. napon, az irányelv pedig a kihirdetést követő napon lép hatályba.

A piacra jutásra vonatkozó rendeletet és a kiküldetési irányelvet a hatálybalépésüket követő 18 hónap elteltével kell alkalmazni. A vezetési időre vonatkozó szabályokat a közzétételt követő 20 nap elteltével kell alkalmazni, a menetíró készülékekre vonatkozó különleges határidők kivételével.

Hasonló állásajánlatok

Vélemény, hozzászólás?