Vigyázat! Holnaptól, február 1-től bírságolnak a hazai autópályákon!

Ma járnak le a tavalyi országos és megyei autópálya-matricák, több tízezres bírságot is kaphat, aki új matrica nélkül közlekedik.

Image result for lejárnak az autópálya matricák

Csütörtökön éjfélkor lejárnak a 2018-as éves autópálya-matricák, amelyekkel csak eddig lehet jogszerűen közlekedni a magyarországi útdíjköteles autópályákon és autóutakon.

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt. korábbi tájékoztatása szerint a határidővel több mint 2,3 millió e-matrica jár le. Január utolsó hetében – szerdáig – több mint 1 millió éves e-matricát értékesített már a szolgáltató, mintegy 290 ezer éves országos és 790 ezer éves megyei matricát. Megyei matricából 2 százalékkal, az országosból 9 százalékkal többet adtak el idén eddig az előző év azonos időszakához képest.

Az új éves e-matricák az ország több mint kétezer pontján, ezen felül interneten és mobiltelefonnal, sms-ben vagy telefonos alkalmazáson keresztül is megvásárolhatók.

Az országos éves matrica ára 2012 óta, a megyei matricák ára pedig 2015-ös bevezetésük óta nem változott. A D1 kategóriába sorolt gépjárműveknél – ide tartoznak a motorkerékpárok, a személyautók és azok pótkocsiai – az éves országos matrica ára 42 980 forint, a megyei matrica ára pedig 5000 forint.

A nagycsaládosok részleges díjmentességre jogosultak, kedvezményes e-matrica vásárláshoz azonban minden év január 31-ig be kell jelenteniük a közlekedési igazgatósági hatóság nyilvántartásába az általuk üzemben tartott gépjárművet.

A NÚSZ Zrt. a matricák gyors megvásárlásához az https://ematrica.nemzetiutdij.hu/ oldalt ajánlja, ahol kényelmi díjat nem számolnak fel.

Ha a gépjármű, ellenőrzéskor nem rendelkezik érvényes autópálya matricával, akkor ez jogosulatlan úthasználatnak minősül és pótdíjat kell fizetni. A pótdíj összege függ a díjkategóriától, ill. attól, hogy a befizetés megtörtént-e 60 napon belül. Vannak ugyanakkor pótdíjat csökkentő tényezők. Így pl. ha a megvásárolt matricának a díjkategóriája, vagy a rendszám legfeljebb. 3 karaktere volt hibás. Ilyenkor csak a pótdíj különbözetet kell megfizetni, ill. a pótdíj elengedhető, csak a módosítási szolgáltatás díját (1490 Ft) kell megtéríteni.

A pótdíj mértéke
Ha a gépjármű az ellenőrzéskor nem rendelkezik érvényes e-matricával, jogosulatlan úthasználat miatt a tulajdonosnak vagy üzembentartónak a gépjármű kategóriájának megfelelő pótdíjat kell fizetnie. Ennek mértékét az alábbi táblázat tartalmazza.

Díjkategória Alap pótdíj

(60 napon belüli fizetés esetén)

Emelt pótdíj

(60 napon túli fizetés esetén)

D1M 7 500 Ft 30 000 Ft
D1 / D2 14 875 Ft 59 500 Ft
B2 66 925 Ft 267 700 Ft

FONTOS! A 2019 január elejétől érvényes új szabályozás értelmében, ha sem a járműszerelvény D2 vagy B2 díjkategóriába tartozó vontató járműve, sem pótkocsija (U díjkategória) nem rendelkezik úthasználati jogosultsággal, akkor az eddigiektől eltérően nem két, hanem csak egy pótdíjfizetési kötelezettség keletkezik, amelynek megfizetésére a vontató jármű üzembentartója vagy tulajdonosa kötelezhető. Abban az esetben is az üzembentartó vagy a tulajdonos köteles megfizetni a kirótt pótdíjat, ha a vontató jármű igen, a vontatmány viszont nem rendelkezik úthasználati jogosultsággal.
A pótdíjkülönbözet mértéke
Ha a gépjármű az ellenőrzéskor a gépjárműre egyébként irányadó díjkategóriához képest alacsonyabb díjkategóriába tartozó, érvényes jogosultsággal rendelkezik, akkor pótdíjkülönbözetet kell fizetni. Ha az ellenőrzéskor a gépjárműre egyébként irányadó díjkategóriához képest nem alacsonyabb díjkategóriába tartozó, érvényes jogosultsággal rendelkezik, úgy nem kell pótdíjat fizetni. A pótdíjkülönbözet mértékét az alábbi táblázat tartalmazza.

 

Megváltott

díjkategória

Járműre irányadó díjkategória Különbözeti pótdíj (60 napon belüli fizetés esetén) Különbözeti pótdíj (60 napon túli fizetés esetén)
D1 D2 7 500 Ft 30 000 Ft
D2 D2 + U 7 500 Ft 30 000 Ft
B2 B2 + U 7 500 Ft 30 000 Ft
D1 / D2 / U B2 52 050 Ft 208 200 Ft

Az úthasználati jogosultság érvénytelen
ha nem megfelelő díjkategóriára váltotta meg úthasználati jogosultságát (pl. busz utánfutót vontat, de csak B2 jogosultsága van (B2+U helyett), vagy 7-nél több személy szállítására alkalmas személygépkocsira D1 kategóriás heti vagy havi jogosultságot vásárol D2 helyett);
ha az ellenőrző szelvényen vagy a nyugtázó értesítésen szereplő rendszám nem egyezik a jármű tényleges rendszámával;
ha az e-matrica érvényességi ideje lejárt, vagy még nem kezdődött meg;
ha az ellenőrző szelvényen, vagy a nyugtázó értesítésen szereplő felségjel eltér a jármű forgalmi rendszámán szereplő valós felségjeltől;
ha egy adott megyére vonatkozó éves jogosultsággal rendelkezik, de nem a rendeletben meghatározott csomópontok között használja, azaz már egy másik megye díjköteles úthálózatán közlekedik.

Helyszíni ellenőrzés során keletkezett pótdíj
Megállítás útján történő ellenőrzés alkalmával a gépjármű vezetője köteles az ellenőrző pontnál megállni. Amennyiben nem rendelkezik érvényes úthasználati jogosultsággal, akkor a jármű díjkategóriájának megfelelő pótdíjat vagy pótdíjkülönbözetet kell fizetnie, vagy, ha annak feltételei fennállnak, díjkategóriájának megfelelő úthasználati jogosultságot kell vásárolnia. Ennek feltétele, hogy az adott naptári napon a megállításos ellenőrzést megelőző 60. percet megelőzően ne legyen még további, a jogosulatlan úthasználatot megállapító ellenőrzése.

Az ellenőrzés során csak abban az esetben állapítható meg pótdíjfizetési kötelezettség,

amennyiben az ellenőrzés alá vont jármű, a megállításos ellenőrzést megelőző 60. percet megelőzően már bizonyíthatóan átesett díjellenőrzésen (elektronikus felvétel készült róla), és annak alkalmával jogosulatlanul közlekedett;
amennyiben az ellenőrzés a NÚSZ Zrt. honlapján közzétett, központi rendszerének üzemszünetére, vagy az azt követő 60 percbe esik;
a helyszíni ellenőrzés során a jogosultság vásárlási lehetőséget visszautasítja az ügyfél.
A pótdíjat a helyszínen bankkártya segítségével és készpénzzel, továbbá bármelyik ügyfélszolgálati irodában, postai készpénz-átutalási megbízással („sárga csekk”), illetve banki úton lehet kifizetni (az utóbbi lehetőségekkel kapcsolatos részletes tudnivalókat a pótdíjjegyzőkönyvhöz csatolt tájékoztató is tartalmazza).

Az alappótdíj megfizetésének határideje 60 nap. A fizetési határidőt a helyszíni ellenőrzés napjától kezdődően kell számítani.

Elektronikus ellenőrzés során keletkezett pótdíj
A rendszám alapján végzett elektronikus ellenőrzés esetén a pótdíjat a kézbesített fizetési felszólítás kézhezvételét követően bármelyik ügyfélszolgálati irodában, postai készpénz-átutalási megbízással („sárga csekk”), illetve banki úton lehet kifizetni (az ezekkel kapcsolatos részletes tudnivalókat a fizetési felszólító levél és a hozzá csatolt tájékoztató, illetve az oldal alján található linken elérhető dokumentum tartalmazza).

A fizetési határidőt (alappótdíj esetén 60 nap) a pótdíjfizetésre felszólító levél kézhezvételétől kezdődően kell számítani.

Pótdíjmaximalizálás
Pótdíjmaximalizálás akkor igényelhető, ha a jármű vezetője több alkalommal is abban a tudatban használja a díjköteles útszakaszokat, hogy járműve rendelkezik érvényes e-matricával, és ennek ellenkezője csak akkor válik számára világossá, mikor az első pótdíjfizetési felszólítást kézhez kapja. Ebben az esetben feltételezhető, hogy az első jogosulatlan úthasználat és az ehhez kapcsolódó „értesítés” kézhezvétele között hosszabb idő telt el.

Ha ezért kettőnél több díjfizetés nélküli úthasználata keletkezett, az úthasználó (a jármű tulajdonosa vagy üzembentartója) a díjrendeletben meghatározott feltételek teljesítése mellett személyesen vagy írásban kérheti a tartozása maximalizálását legfeljebb két pótdíjfizetési kötelezettségre.

Amennyiben nem a tulajdonos vagy az üzembentartó jár el, magánszemély esetén meghatalmazásra, jogi személy esetén cégszerű meghatalmazásra van szükség az igénylés benyújtásához. Aláírásra jogosult személy eljárása esetén ehhez az aláírási címpéldányt is be kell mutatni. A meghatalmazott személy adatainak egyeztetése céljából a személyes ügyintézés során mindkét esetben szükség van a személyazonosító okmányok bemutatására, írásban benyújtott kérelem esetén a személyazonosító okmányok másolatát is csatolni kell a kérelem mellé.

A kérelem pozitív elbírálásának feltételei:
A kérelem csak az első felszólító levél kézhezvételét követő 75 naptári napon belül nyújtható be írásban a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. levelezési címére vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodák bármelyikében.
A tulajdonos vagy üzemben tartó a korábbi szabályozással ellentétben naptári évenként több alkalommal is élhet a pótdíjmaximalizálás lehetőségével.
A kérelmet a NÚSZ Zrt. 30 napon belül bírálja el, és a döntésről értesítést küld. A maximalizált, azaz két pótdíj összegének hiánytalan megfizetésére a döntés kézbesítését követő 30 nap áll rendelkezésre.

Pótdíj kiegyenlítése banki átutalással
Amennyiben Ön a banki átutalás lehetőségét választja, az átutalási megbízáson feltétlenül tüntesse fel az alábbi adatokat:

A számlatulajdonos neve: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
Számlaszám: K&H Bank 10402142-49555557-57541179
IBAN: HU58 10402142-49555557-57541179
SWIFT: OKHBHUHB
Költségviselő kódja: OUR

A közlemény rovatban, kérjük tüntesse fel a következőket:

a „Pótdíj” szót,
a helyszíni ellenőrzéskor készült jegyzőkönyv sorszámát vagy a felszólító levél azonosítószámát,
az ellenőrzés dátumát és a díjkategóriát (D1, B2).

Egyéb tudnivalók a pótdíjakkal kapcsolatban
Az alap pótdíjkövetelés az értesítés kézhezvételét követő 60. napon jár le, azaz ezt követően az autósnak a maximális pótdíj összegét kell megfizetnie, amely jogi úton is érvényesíthető (pl. fizetési meghagyás útján).
A pótdíj utólagos megfizetésére a gépjármű hatósági nyilvántartás szerinti tulajdonosa (üzembentartója) köteles.
A pótdíjat a NÚSZ Zrt. szedi be, amelynek során a Társaság vagy az általa igénybe vett közreműködő szervezet jogosult a pótdíj behajtásával kapcsolatban felmerülő igazolt költségét is érvényesíteni.
A jogosulatlan úthasználatért megállapított pótdíj rendszámonként és naptári naponként legfeljebb egyszer szabható ki.
Ha az érvényes e-matrica nélkül közlekedő jármű rövid terjedelmű úthasználata időben átnyúlt a naptári napon (vagyis az éjfél előtt megkezdett út éjfél után ért véget), de a jogosulatlan úthasználat első és utolsó észlelése között legfeljebb 60 perc telik el, csak egy pótdíj szabható ki.
Egyéb, pótdíjjal kapcsolatos kérdésekben az ide vonatkozó rendelet az irányadó. Forrás:http://www.autopalya.hu

Hasonló állásajánlatok

Vélemény, hozzászólás?