Ha van jogosítványa, erről mindenképpen tudjon! A legtöbben még soha nem hallották, pedig százezreket érint!!!

Related image

Bizony a hazai autóvezetők nem igazán vannak tisztában mennyi büntetőpont jár valójában a szabálysértésekért.Ha a járművezető nyilvántartott pontjainak száma eléri vagy meghaladja a 18 pontot, akkor a Nyilvántartónak 3 napon belül értesítenie kell a Közlekedés-igazgatási Hatóságot, azaz az Okmányirodát, mely gondoskodik a vezetői engedély visszavonásáról

A közúti közlekedési előéleti pontrendszer

A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló törvény és végrehajtási rendeletének módosítása

Érvényes: 2013. július 01-től!!!

A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szól a 2000. évi CXXVIII. módosított törvény.

A törvény, emelte a közlekedési bűncselekményekért, szabálysértésekért kiszabható pontokat, ill. átrendezte azokat.

Ha a járművezető nyilvántartott pontjainak száma eléri vagy meghaladja a 18 pontot, akkor a Nyilvántartónak 3 napon belül értesítenie kell a Közlekedés-igazgatási Hatóságot, azaz az Okmányirodát, mely gondoskodik a vezetői engedély visszavonásáról. Ne várja meg a vezetéstől eltíltó levelet!

Pontjainak számáról előzetesen itt érdeklődhet (évente egyszer ingyenes!):

Postai úton:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedési Igazgatási és Nyilvántartási Főosztály Közlekedési Igazgatási Osztály
1097 Budapest, Balázs Béla utca 35. vagy 1476 Budapest, Pf.: 281.

Fax útján:
+36-1-455-6803

Elektronikusan az alábbi e-mail címre:
kozlekedesi.foosztaly@bm.gov.hu

A járművezető nyilvántartott pontjainak a számát az önkéntes utánképzésen való részvételével is csökkentheti! 2016.01.01-től, Feltárás nélkül kerül beosztásra, III-as programra! (E programok általában hétvégén kerülnek megtartásra, 2×6 órában)

Ezáltal a nyilvántartott pontok számát 13 pontig, 9 ponttal 14-17 pont között, 6 ponttal csökkentheti!

A törvény szerint három év a pontok „szavatossága”! Csak ennek elteltével törlik őket a rendszerből.

Optimális esetben 13 büntetőpont elérésekor értesítést kap a szabálysértésről.
Mindez azért fontos, mert így Önnek lehetősége van arra, hogy minél hamarabb elkezdhesse a pontszám csökkentését eredményező önkéntes utánképzést.

A pontrendszer szigorításától a kormány, és az országgyűlés is, a vezetési morál – és ezzel együtt a közlekedésbiztonság – javulását várja.

A pontrendszer hatálya alá tartozó bűncselekmények

Segítségnyújtás elmulasztása (közúti közlekedés körében)

[a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 166. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) 172. §]

11

Közúti veszélyeztetés

(Btk. 234. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 186. §)

Járművezetés ittas/bódult állapotban

(Btk. 236/237. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 188. §)

Járművezetés tiltott átengedése

(Btk. 238. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 189. §)

Cserbenhagyás

(Btk. 239. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 190. §)

Közúti baleset okozása

(Btk. 235. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 187. §)

9

A kormány döntött a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről, a 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet módosításáról.
Emelte a közlekedési szabálysértésekért kiszabható pontszámot.
A szabálysértésekért így a korábbiak helyett, maximálisan 6 pont szabható ki.

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyes szabálysértések:

Tényállás:

Pontszám:

Járművezetés az eltiltás tartama alatt

6

Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése

6

A közúti közlekedés rendjének megzavarása:

A közúti közlekedés rendjének megzavarása könnyű testi sértés okozása esetén

6

Biztonságos közlekedésre alkalmatlan jármű vezetése üzemképtelen fék, kormányberendezés esetén [SzR. 48. § (1) bek.]

A közúti közlekedés rendjének megzavarása [SzR. 46. § (1) bek.]

5

Engedély nélküli vezetés (közúti forgalomban gépi meghajtású jármű vezetése más kategóriába tartozó engedéllyel, illetve a jármű vezetésének átengedése engedéllyel nem rendelkező részére)

Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése közül
amennyiben a jogsértés más helyen meghatározott körbe nem sorolható:

Megfordulás, hátramenet szabályainak megszegése autópálya úttestjén és leállósávján, autóúton és vasúti átjáróban [KRESZ 33. § (2) bek., 37. § (3) bek. b) pont]

6

Megállás kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, valamint a gyalogos-átkelőhely előtt[ KRESZ 40. § (5) bekezdés e) pontja]

Megállás kerékpársávon, útkanyarulatban, valamint olyan helyen, ahol a jármű a fényjelzőkészülék vagy ]jelzőtábla észlelését akadályozza [KRESZ 40. § (5) bekezdés a), c), l) pont]

A rendőr jelzésének figyelmen kívül hagyása [KRESZ 6. § (1) bek. a) pontjának második francia bekezdése és e) pont]

Megállás vasúti átjáróban, valamint a vasúti átjáró előtt [KRESZ 40. § (5) bekezdés g) pontja]

Gyalogosok elsőbbségére vonatkozó szabályok megsértése [KRESZ 43. § (1) bek.]

A kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt megálló jármű melletti elhaladás megállás nélkül [KRESZ 43. § (3) bekezdés]

5

Irányjelzés szabályainak megszegése [KRESZ 29. §]

3

Bekanyarodási szabályok megsértése [KRESZ 31. § .(1) –(4) bek.]

A gyermekbiztonsági rendszer, valamint a bukósisak használatának elmulasztása [KRESZ 48. § (7) – (9) bek.]

Kézben tartott mobil rádiótelefon használata menet közben [KRESZ 3. § (2) bek.]

Egyes jelzőtáblák utasításainak megszegése [KRESZ 14. § (1) bekezdés c)-m), o)-u), y), valamint z/1) pont]

Megállás útkereszteződésben és az úttestek széleinek metszéspontjától számított 5 m-es távolságon belül [40. § (5) bekezdés d) pont]

2

Záróvonal és járműforgalom elől elzárt területen való áthaladás [KRESZ 18. § (1) bekezdés c) k) pont]

Nem megfelelő sebesség alkalmazása (relatív sebességtúllépés) [KRESZ 25. § (1) bek.] – csak halmazatként alkalmazható!

1

Jobbra tartási kötelezettség megsértése [KRESZ 25. § (2) bekezdés]

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyes közigazgatási bírsággal sújtandó jogsértések

Tényállás:

Bírság összege forintban:

Pontszám:

Az autópálya leállósávján történő haladás [K.R. 5. melléklet, 1. pont]

150 000.-

6

Megállás az autópálya úttestén és leállósávján [K.R. 5. melléklet, 2. pont]

100 000.-

A behajtás tilalmára vonatkozó szabályok megszegése [K.R. 6. melléklet, 1. pont]

50 000.-

4

A kötelező haladási irányra vonatkozó szabályok megszegése [K.R. 6. melléklet, 2. pont]

A járművel történő
megállásra és várakozásra:

A közúti közlekedés szabályairól szóló

1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet:

Bírság összege forintban:

Pontszám:

A megállás tilalmára

15. § (1) bekezdés a) pont

15. § (4), (7) bekezdése, ha az az (1) bekezdés a) pontjára vonatkozik

40. § (5) bekezdés a), c), d), e), f), g), h), i), j), l), m, pont

40. § (8) bekezdés, a pont

30 000.-

6

Biztonsági öv használata nélküli közlekedés

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet

Bírság összege forintban:

Pontszám:

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető

lakott területen

48. § (4) bekezdés

15 000.-

3

járművezető

lakott területen kívül

30 000.-

autóúton, autópályán

40 000.-

5

A továbbhaladás tilalmára vonatkozó rendelkezések:

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975 (II.5.) KPM-BM együttes rendelet

Bírság összege forintban:

Pontszám:

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető :

A forgalomirányító fényjelző készülék előtti megállási kötelezettség

9. § (4) bekezdés c), d) pont

100 000.-

8

járművezető

A vasúti átjáró előtti megállásra vonatkozó rend

39. § (3) bekezdés b), c), e), h) pont

A járművezető szervezetében a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol tilalma (Ittas vezetés”)

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975 (II.5.) KPM-BM együttes rendelet

Bírság összege forintban:

Pontszám:

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető:

gépi meghajtású járművet vezetőnél a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mértéke nem haladja meg a 0,500 véralkohol koncentrációt, vagy a kilégzett levegőben a 0,30 mg/l-t, feltéve, ha az nem minősül bűncselekménynek

4. § (1) bekezdés c) pont

150 000.-

6

járművezető

gépi meghajtású járművet vezetőnél a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mértéke 0,500 véralkohol koncentrációnál magasabb, de 0,800 véralkohol-koncentrációt nem haladja meg, vagy a kilégzett levegőben 0,30 mg/l-nél magasabb, de a 0,50 mg/l-t nem haladja meg, feltéve, ha azok nem minősülnek bűncselekménynek

200 000.-

8

gépi meghajtású járművet vezetőnél a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mértéke meghaladja a 0,800 véralkohol-koncentrációt, vagy a kilégzett levegőben a 0,50 mg/l-t, feltéve, ha az nem minősül bűncselekménynek

300 000.-

Pontrendszer hatálya alá nem tartozó egyes közigazgatási bírsággal sújtandó jogsértések

A járművel történő megállásra és várakozásra

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II,5.) KPM-BM együttes rendelet

Bírság összege forintban:

A várakozás tilalmára

41. § (2) bekezdés a)-d) pont

30 000.-

Biztonsági öv használata nélküli közlekedés

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II,5.) KPM-BM együttes rendelet

Bírság összege forintban:

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető

lakott területen

48. § (4) bekezdés

15 000.-

utazó személy

lakott területen kívül

30 000.-

autóúton, autópályán

40 000.-

A járművezető szervezetében a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol tilalma (‘Ittas vezetés”)

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet

Bírság összege forintban:

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető

nem gépi meghajtású járművet – a kerékpár kivételével – vezetől vagy hajtó szervezetében 0,50 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,25 milligramm/liter levegőalkohol koncentrációnál magasabb értéket eredményező szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van, amennyiben az nem minősül bűncselekménynek és a járművel

a) nem főútvonalon közlekednek,

b) főútvonalon közlekednek

4. § (1) bekezdés c) pont és

4. § (4) bekezdése

10 000.-

30 000.-

járművezető, hajtó

Sebesség túllépések

A megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó rendelkezések (a megengedett legnagyobb sebesség túllépésének mértéke km/ó-ban):

Bírság összege forintban:

Pontszám:

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető:

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet

50 km/óra sebességig:

a) 15 km/óra felett 25 km/óráig

30 000.-

4

járművezető

14. § (1) bekezdés d) pont
14. § (1) bekezdés z)1. pont
26. § (1) és (2) bekezdés
39. § (1) bekezdés
39/A. § (2) bekezdés

b) 25 km/óra felett 35 km/óráig

45 000.-

c) 35 km/óra felett 45 km/óráig

60 000.-

d) 45 km/óra felett 55 km/óráig

90 000.-

6

e) 55 km/óra felett 65 km/óráig

130 000.-

f) 65 km/óra felett 75 km/óráig

200 000.-

8

g) 75 km/óra felett

300 000.-

50 km/óra felett – 100 km/óra sebességig:

a) 15 km/óra felett 30 km/óráig

30 000.-

4

járművezető

14. § (1) bekezdés d) pont
26. § (1) és (2) bekezdés

b) 30 km/óra felett 45 km/óráig

45 000.-

c) 45 km/óra felett 60 km/óráig

60 000.-

d) 60 km/óra felett 75 km/óráig

90 000.-

6

e) 75 km/óra felett 90 km/óráig

130 000.-

f) 90 km/óra felett 105 km/óráig

200 000.-

8

g) 105 km/óra felett

300 000.-

100 km/óra sebesség felett:

a) 20 km/óra felett 35 km/óráig

30 000.-

4

járművezető

14. § (1) bekezdés d) pont
26. § (1) és (2) bekezdés

b) 35 km/óra felett 50 km/óráig

45 000.-

c) 50 km/óra felett 65 km/óráig

60 000.-

d) 65 km/óra felett 80 km/óráig

90 000.-

6

e) 80 km/óra felett 95 km/óráig

130 000.-

f) 95 km/óra felett 110 km/óráig

200 000.-

8

g) 110 km/óra felett

300 000.-

 

Forrás: http://www.utankepzes.hu

Hasonló állásajánlatok

Vélemény, hozzászólás?